Service

  • centrale și boilere Protherm;
  • centrale Termet;
  • centrale pe combustibil solid Atmos;
  • centrale pe combustibil solid Woody;
  • centrale pe combustibil solid Viadrus;
  • boilere DZD;
  • sisteme solare Thermosolar, Ritter-Solar, oku-Obermeier;

Pentru activități de service la nivel național, vă recomandăm, mai jos, rețeaua de parteneri de service, formată din firme ce au urmat cursuri de specializare la Secpral Pro Instalații.