Politica firmei

VIZIUNE

Să fim lideri de performanţă în piaţa materialelor pentru instalaţii termo-sanitare şi energii regenerabile, un model de profesionalism şi integritate morală.
 

MISIUNE

Suntem angajaţi într-un proces care oferă adevarata valoare pentru banii dumneavoastră şi care contribuie esenţial la ridicarea nivelului de trai a societăţii româneşti, în beneficiul generaţiilor de astăzi şi viitoare.

VALORI

Calitate la un preţ rezonabil, profesionalism, integritate morală, cinste, corectitudine, flexibilitate şi transparenţă. Toate aceste valori bazate pe respect ne asigură că oferim excelenţă în relaţiile cu partenerii noştri.
 
      Pentru organizaţia noastră Sistemul de Management Integrat reprezintă îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite în scopul satisfacerii exigenţelor clienţilor noştrii, servicii realizate în condiţiile de respectare a mediului înconjurător şi sigure pentru sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor, cu respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe aplicabile.     
      Obiectivele măsurabile prin care asigurăm implementarea acestei politici sunt:
  • creşterea satisfacţiei clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor pe care le oferim.
  • conformarea cu cerinţele legale în vigoare şi alte cerinţe aplicabile.
  • prevenirea poluării prin folosirea raţională a resurselor naturale neregenerabile, reducerea consu mului de resurse şi promovarea utilizării energiilor regenerabile.
  • prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale prin reducerea, ţinerea sub control şi eliminarea factorilor de risc la locul de muncă.
  • îmbunătăţirea continuă a performanţelor angajaţilor, implicarea responsabilă a fiecărui angajat în procesul de conştientizare privind calitatea serviciilor, creşterea vânzărilor şi realizarea profitului, în protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională.
     
       Implementarea politicii şi îndeplinirea obiectivelor sunt realizate prin aplicarea corespunzătoare a standardelor de referinţă ISO 9001:2008, ISO14001:2004 şi OHSAS 18001:2007.
      Am numit un reprezentant al managementului pentru Managementul Integrat care asigură îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului şi a performanţelor noastre în domeniul calităţii, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
      Asigur toate resursele, participarea şi exemplul meu personal, necesare pentru performanţa Sistemului de Management Integrat din organizaţia noastră.