Programul casa verde 2016

Casa verde 2016

 Programul CASA VERDE 2016 cu Secpral Pro Instalatii!
Prin Ord. de Ministru Nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 747 din 26 septembrie 2016 s-a aprobat “Ghidul de finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.”
Prin noul program CASA VERDE 2016 se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:
   a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
   b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
Finanţarea se acordă după cum urmează:
  a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;  
  b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
  c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
Găsiţi mai multe informaţii pe http://www.afm.ro/casa_verde.php, inclusiv referitor la varianta programului Casa Verde 2016 adresată persoanelor juridice (unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult).
Oferta SPI Go Green 2016 vi se potriveşte mănuşă!